69MHzBärvågsfrekvenser i MHz:
69,0125 69,0375 69,0625 69,0875
69,1125 69,1375 69,1625 69,1875
Högsta effekt: 25 W e.r.p.
Sändningscykel: <10%

Kanalbredd: 25 kHz.
På bärvågsfrekvensen 69,0125 MHz får endast mobila sändare användas
inom Västra Götalands och Hallands län.

78 § 69, 600–69,725 MHz: Mobila
radiosändare.
Högsta effekt: 5,0 W e.r.p.
Sändningscykel: < 10%
Kanalbredd: 12,5 kHz

Bärvågsfrekvenser i MHz
69,60625
69,63125
69,65625
69,68125
69,70625
69,61875
69,64375
69,66875
69,69375
69,71875

Print Friendly, PDF & Email